Ανώτατο Δικαστήριο απερριψε προσφυγη μητερας που δεν ηθελε κοινη επιμελεια

Κοινή Επιμέλεια παρόλο που και οι δύο γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν.


μπαμπα ελα


Αυτός είναι πολιτισμός! Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας απέρριψε προσφυγή της μητέρας που δεν ήθελε κοινή επιμέλεια.Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας (το αντίστοιχο του Αρειου Παγου στην Ελλάδα), απέρριψε την προσφυγή της μητέρας κατά της ετυμηγορίας, της από κοινού επιμέλειας.
Η διαφωνία ενός από τους γονείς, δεν αποτελεί εμπόδιο για τις δικαστικές αποφάσεις για την από κοινού επιμέλεια. 

Το κύριο κριτήριο πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού, το οποίο περιλαμβάνει τη διατήρηση μιας σχέσης και με τους δύο γονείς. 


Αυτό προκύπτει από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχίας, το οποίο απέρριψε την ένσταση κατά της ετυμηγορίας, της από κοινού επιμέλειας σύμφωνα με το zpravy.aktualne.cz.

Η μητέρα προσέφυγε για λογαριασμό του παιδιού της. Σύμφωνα με το Συνταγματικό Δικαστήριο όμως, εάν οι συνθήκες είναι καλές για το παιδί, είναι σκόπιμο, και οι δύο γονείς να συμμετάσχουν στην ανατροφή του παιδιού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρωτοβάθμιο Επαρχιακό Δικαστήριο της Πράγας, με την πρώτη απόφαση απέκλεισε την εναλλακτική φροντίδα, στο δευτεροβάθμιο όμως Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, κατέληξε σε τελείως διαφορετικό συμπέρασμα. 
Το παιδί, το οποίο ήταν τότε δύο χρονών, αποφάσισε εναλλασσόμενη επιμέλεια στους γονείς ανά εβδομαδιαία διαστήματα. Η μητέρα διαφώνησε με την επιλεγείσα λύση.

*στον όρο εναλλακτική φροντίδα, συνυπάρχει η κοινή επιμέλεια και η εναλλασσόμενη κατοικία


Η μητέρα στην προσφυγή της υποστήριξε ότι το παιδί θα έχανε από την απόφαση της κοινής επιμέλειας, το σύνολο του οικογενειακού υπόβαθρου και την αίσθηση της ασφάλειας, λόγω του ότι το παιδί θα μετακινούνταν διαρκώς, γιατί ο κάθε γονέας ζει σε άλλη πόλη.

Πρώτα είναι το συμφέρον του παιδιού, όχι οι γονείς


Σύμφωνα με την προσφυγή της μητέρας, το δικαστήριο δεν πρέπει να υπαγορεύει εναλλασσόμενη επιμέλεια, όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δυο γονέων. Αλλά το Συνταγματικό Δικαστήριο, σε πολλές προγενέστερες διαπιστώσεις τόνισε ότι το κριτήριο για την τοποθέτηση ενός παιδιού σε εναλλακτική φροντίδα, δεν λαμβάνει υπόψη την επιθυμία των γονέων, αλλά κυρίως τα συμφέροντα των παιδιών.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο θεωρεί ότι η Εναλλασσόμενη Φροντίδα είναι για την πληρέστερη εκπλήρωση των δικαιωμάτων του παιδιού και στους δύο γονείς, ακόμη και στην περίπτωση όπου το ζευγάρι δεν ζει μαζί. Το παιδί πρέπει να διατηρεί μια καλή σχέση και με τους δύο γονείς, και να παραμείνει μέρος της καθημερινής ζωής του.

Επίσης, αυτή τη φορά, οι συνταγματικοί δικαστές επικύρωσαν την άποψη του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας, στην οποία η εναλλασσόμενη επιμέλεια, τουλάχιστον εν μέρει, αντισταθμίζει την απώλεια του πλήρους υπόβαθρου της οικογένειας.

Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή


Την ίδια στιγμή, ο δικαστής τόνισε ότι στην εναλλασσόμενη φροντίδα, η δικαιοσύνη πρέπει να αποφασίσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πάντα με βάση τις ατομικές περιστάσεις και αφού εξακριβωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι η δικαιοσύνη εν μέρει μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις για τα παιδιά με τις αποφάσεις της για εναλλασσόμενη φροντίδα, αλλά το αρμονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς τις προσπάθειες των γονέων.

"Αυτό θα ήταν ευθύνη τους, ως εκ τούτου οι γονείς θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό και πρέπει επίσης να προσαρμόσουν αμοιβαία τις σχέσεις τους στην εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης για να δημιουργήσουν ένα ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί τους", αναφέρει το ψήφισμα της Συγκλήτου της Τσεχική Δημοκρατίας, με εισηγητή τον Jaroslav FENYK.


0 σχόλια:

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.