ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ - Cyprus Fatherhood Initiative

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ - Cyprus Fatherhood Initiative

A POEM FROM DADDYThe moment you came into this world
your cry was for me the sweetest word. 
I used to hold you in my arms
singing gently till sleep comes. 
I used to drive away all fear …
Made you feel safe when I was near …
I was the first to see you walk …
I was the first to hear you talk …
When “papa” came out of your mouth
I was the happiest man from north to south …
I used to feed you milk in a bottle.
I was a poney and you sat on my saddle. 
I was a plane, an animal, or even a train …
Just for your laugh I did things insane …
I used to tell you stories before “goodnight”
Whenever you were sad, I made everything right…
We made drawings of you, mom and dad.
I thank God for the good times we had!
We bought flowers, sweets and presents for mummy
made cards for her with love like honey …
We played music and sang and danced.
From all we did, this is just a glance …A glance of the past … Now I am far away …
Not being able to see you every day …
I’m now not able to show you my love
to share with you sweet moments like the ones we used to have …
So now my child what else can I say?
I hope you are well, only this is what I wish and pray … 


@Cyprus Fatherhood Initiative 12/06/2013

0 σχόλια:

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.