Άνδρες οι περισσότεροι άνεργοι στην χώρα μας

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Όσο για τον πληθυσμό που απειλείται από τη φτώχεια, είναι κυρίως άνδρες άνεργοι (48,4%), μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί (43,2%), άλλα άτομα μη οικονομικά ενεργά εκτός συνταξιούχων (30%) και τα νοικοκυριά με έναν ενήλικο ηλικίας 65 ετών και άνω (29,7%). Κατά 9,3% μειώθηκε σε πραγματικούς όρους το 2010 η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2010, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών το 2010 ανήλθε στα 1.956,42 ευρώ, μειωμένη κατά 5,3% έναντι του 2009, ενώ λαμβανομένης υπόψη και της επίδρασης του πληθωρισμού, η μείωση ανήλθε στα 9,3%.

Στο κατώφλι της φτώχειας βρίσκονται πάνω από 900.000 νοικοκυριά, δηλαδή το 21,4% του πληθυσμού, σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πρόκειται συνολικά για 2.341.400 άτομα, αριθμός που κατατάσσει την Ελλάδα στη 2η θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας στην Ευρώπη, αμέσως μετά τη Βουλγαρία (22,4%).
Όσο για το ποσοστό της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα, βρίσκεται ακόμη πιο ψηλά και φτάνει στο 23,7%.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που έγινε με βάση τα εισοδήματα του 2010, το κατώφλι της φτώχειας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 6.591 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 13.842 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικους και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 12.637,08 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε 21.590,07 ευρώ. 

Άλλα στοιχεία της ίδιας έρευνας δείχνουν ότι ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε 23,6% και είναι αυξημένος κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επίσης ο πληθυσμός που διαβιοί σε νοικοκυριά όπου δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από τρεις μήνες συνολικά το έτος, ανέρχεται σε 837.300 άτομα, ενώ το προηγούμενο έτος ανερχόταν σε 544.800 άτομα.

πηγή: www.tanea.gr

0 σχόλια:

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.