ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Stridavka) Τσεχια

Kids need both parentsDo you care about your family and children?

 Divorce or separation of the parents is undoubtedly one of the worst events that can happen to children.

 This is an event that marks the lifes of all family members over a long period.


However in spite of doing the best sometimes you can't avoid the separation if there is no good will of your partner. But your children will still need both parents even when they don’t live together. Both parents have the right to raise their children also after their separation. Children don’t belong to the mothers – they don’t belong to any parent, they aren’t their property. But they need their mom and dad.

εναλλακτική εναλλακτική εκπαίδευση ή φροντίδα του παιδιού μετά το διαζύγιο - střídavka

So grant your children the best you can – the care of both parents, whether they live together or not. Children have the right to mom's as well as dad's raising, it can’t be compensated by any alimony. Therefore JOINT PHYSICAL CUSTODY is the best solution in case of divorce that preserves the care of mom and dad.

Of course we wish you never need to bother with these problems. But if you have to face these questions, don’t let your children grow up without one of their parents.

http://www.stridavka.cz

0 σχόλια:

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.