ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΔήλωση του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχίας
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR (Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχίας) :"Stále přetrvává v té soudní judikatuře taková pověra, že tím vhodnějším a lepším pro výchovu, zejména dětí útlého věku, je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jenom kvůli pohlaví, preferovat."

Μετάφραση:

" Ακόμα είμαστε στις δικαστικές υποθέσεις, σε δεισιδαιμονία, όπως ότι η πιο κατάλληλη και καλύτερη για την εκπαίδευση, ειδικά για τα παιδιά μικρής ηλικίας, είναι θεμελιωδώς η μητέρα αλλά το δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις, ωστόσο, λένε αλλιώς, 
Λένε:. Και οι δύο γονείς έχουν ίσα γονικά δικαιώματα και είναι ίσα. Δεν μπορείς να προτιμήσεις έναν απο αυτούς, έστω και μόνο από το φύλλο (άνδρας-γυναίκα) τους. "Kids need both parents
Do you care about your family and children? Divorce or separation of the parents is undoubtedly one of the worst events that can happen to children. This is an event that marks the lifes of all family members over a long period.

However in spite of doing the best sometimes you can't avoid the separation if there is no good will of your partner. But your children will still need both parents even when they don’t live together. Both parents have the right to raise their children also after their separation. Children don’t belong to the mothers – they don’t belong to any parent, they aren’t their property. But they need their mom and dad.

So grant your children the best you can – the care of both parents, whether they live together or not. Children have the right to mom's as well as dad's raising, it can’t be compensated by any alimony. Therefore JOINT PHYSICAL CUSTODY is the best solution in case of divorce that preserves the care of mom and dad.

Of course we wish you never need to bother with these problems. But if you have to face these questions, don’t let your children grow up without one of their parents.

0 σχόλια:

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.