Συνήγορος του Παιδιού - Υποχρεωτική η Διευκόλυνση της Τηλεφωνικής Επικοινωνίας του Παιδιού με τον Γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, δηλαδή με τον Πατέρα του

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Συνήγορος του Παιδιού - Υποχρεωτική η Διευκόλυνση της Τηλεφωνικής Επικοινωνίας του Παιδιού με τον Γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, δηλαδή με τον Πατέρα του

Επιτέλους, υπάρχει και μια Ανεξάρτητη Αρχή στην Ελλάδα που στέκεται ισότιμα και με αξιοπρέπεια στους αδικημένους Έλληνες Μπαμπάδες.


Είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων, να μην αναφέρεται η τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια (του πατέρα δηλαδή) με το παιδί του.
Ίσως οι δικαστές το θεωρούν δεδομένο ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού (κατά 99,9%, η μητέρα δηλαδή) θα επιτρέπει έστω και αυτή την αυτονόητη απλή επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του, γι' αυτό και δε την αναφέρουν πουθενά, πλην απειροελάχιστων εξαιρέσεων, στις αποφάσεις που εκδίδουν.

ΑΜ ΔΕ όμως !!! Τίποτα δεν είναι αυτονόητο και απλό στην Ελλάδα του 2013, στην Ελλάδα της Ε.Ε., κι αυτό γιατί όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα καλέσετε την πρώην σύζυγο σας και μάνα του παιδιού σας στο τηλέφωνο της και θελήσετε να μιλήσετε στο παιδί σας θα σας απαντήσει ..... ο φούφουτος !!!       

Όταν θα έχετε φτάσει στο ΑΜΗΝ και θα θέλετε να κάνετε κάτι για αυτήν την καταχρηστική διακοπή της επικοινωνίας με το παιδί σας, είναι σίγουρο ότι θα θέλετε να κάνετε παράπονα στις αρμόδιες αρχές, όλοι τους όμως θα δηλώνουν αναρμόδιοι και σας βλέπουν λες και μιλάτε Κινέζικα. 
Θα σας δηλώνουν ότι ΔΕΝ το αναφέρει πουθενά η δικαστική απόφαση, οπότε θα σας δείχνουν την πόρτα της εξόδου.

Το αστείο όμως είναι ότι η δικαστική σας απόφαση δεν αναφέρει ΠΟΥΘΕΝΑ ότι σας απαγορεύεται η τηλεφωνική επικοινωνία με το παιδί σας, άρα ΚΑΜΙΑ αρχή, όποια κι αν είναι αυτή, δεν μπορεί να σας απαγορεύσει να τηλεφωνείτε για να μιλήσετε στο παιδί σας, η Απαγόρευση θα πρέπει να είναι ρητή και δικαιολογημένη και για πολύ σπουδαίους λόγους, στην απόφαση από τον εκάστοτε δικαστή ή δικαστίνα. 

Επειδή αυτό συμβαίνει στο 99,9 % των περιπτώσεων μας, και γίνεται ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ από τις μητέρες, που η Ελληνική δικαιοσύνη τις δίνει κατά 99,9 % την επιμέλεια των παιδιών μας, απευθυνθήκαμε ξανά στον Συνήγορο του Πολίτη, Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ο Συνήγορος απάντησε με μια επιστολή ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ στις καταγγελίες αυτές και στις οποίες οι υπόλοιποι (εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόροι, αστυνομικές αρχές) θα προσπαθούν να σας πείσουν ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, κι αυτό επειδή ΔΕΝ έχετε την επιμέλεια.
Άρα, όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού στην Ελλάδα (δηλαδή οι μητέρες), μπορούν να ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ εκτός από αυτά του Πατέρα.

Η απάντηση του Συνηγόρου όμως έχει ως εξής :

"Σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα που δεν μένει μαζί του, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :

1) Το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο αποτελεί δικαίωμα του παιδιού, κατοχυρωμένο από τα άρθρα 7, 8, 9 παρ.3 και 18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν.2101/92, με αυξημένη τυπική ισχύ κατ’ αρθ.28 παρ.1 του Συντάγματος). 

Το άρθ.9 παρ.3, ιδίως, ορίζει : «Τα συμβαλλόμενα κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από τους δύο γονείς του ή από τον έναν από αυτούς να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους δύο γονείς του….». 

2) Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί υποχρεούται να διευκολύνει την επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα. Η υποχρέωση αυτή, μάλιστα, η οποία αντιστοιχεί στο λειτουργικό δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν κατοικεί με το παιδί για επικοινωνία μαζί του, απορρέει από το άρθρο 1520 ΑΚ, δεν αφορά μόνο την υλική διευκόλυνση της επικοινωνίας (να είναι δηλαδή το παιδί έτοιμο στη διάθεση του γονέα, που ασκεί το δικαίωμα του αρθ.1520 ΑΚ), αλλά και την ψυχολογική. 

Παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, που μπορεί να οδηγήσει στις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 1532 ΑΚ (το δικαστήριο διατάζει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, ακόμη και την αφαίρεση της επιμέλειας και την ανάθεση της σε άλλον), παράλληλα όμως συνιστά και προσβολή του δικαιώματος του παιδιού σε επικοινωνία με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει (προαναφερθέν αρθ.9 παρ.3 ΔΣΔΠ). 

Στις περιπτώσεις δε παιδιών ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, που δεν υφίσταται ακόμη αυτονομία κινήσεων του παιδιού, αλλά εξαρτάται η άσκηση των δικαιωμάτων του α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά από τις ενέργειες του γονέα που μένει μαζί του, υφίσταται επίταση της ευθύνης του γονέα αυτού κατά την άσκηση του γονικού ρόλου όσον αφορά την απόλαυση από μέρους του παιδιού του δικαιώματος του σε επικοινωνία με τον άλλο γονέα. 

3) Η προσωπική επικοινωνία μεταξύ γονέα και τέκνου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την τηλεφωνική επικοινωνία και την αλληλογραφία, μορφές οι οποίες μπορούν να γίνονται παράλληλα με την κυρίως επικοινωνία. Αναφορικά δε με αυτές, μόνο αν διαπιστώνεται ότι λόγω ειδικών περιστάσεων έχουν δυσμενή επίδραση στο παιδί μπορεί να ζητείται η ρυθμιστική επέμβαση του δικαστηρίου. (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, VIII, 1993, υπό άρθρο 1520 ΑΚ, IV, 2, σελ.221). Τούτο σημαίνει ότι σε κάθε άλλη περίπτωση η επικοινωνία αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Επιπρόσθετα δε πρέπει να τονισθεί ότι κατ' αρχήν η υλοποίηση των πιο πάνω μορφών επικοινωνίας [τηλεφωνικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας] δεν εξαρτάται από την συναίνεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, διότι διαφορετικά αυτό θα συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμα επικοινωνίας, που διαταράσσει την προσωπική σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ο.π.π).

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι ως γονέας που διαμένει με το παιδί οφείλετε να διευκολύνετε την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον γονέα που δεν μένει μαζί του, ιδίως δεδομένης της νηπιακής ηλικίας του παιδιού, που δεν του επιτρέπει ελευθερία κινήσεων αλλά εξαρτά την υλοποίηση της επικοινωνίας από τις δικέ σας ενέργειες, δηλαδή από την αποδοχή των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιεί ο πατέρας. "  

Άρα στέλνετε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ την Αίτηση - Καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη, στην γνωστή διεύθυνση με το περιστατικό σας, σας απαντάνε όπως παραπάνω και αφήστε τις (αν)- αρμόδιες αρχές να λένε ότι θέλουν, άλλωστε όπως διαβάσετε η μη διευκόλυνση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το παιδί σας συνιστά Παραβίαση Δικαστικής Απόφασης από τον "γονέα που έχει την επιμέλεια" !!

Μην κάθεστε και στείλτε Αιτήσεις !!! Μετά πράξτε τα δέοντα.

Ευχαριστούμε πολύ τον Συνήγορο του Πολίτη για την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα του !

Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο, συναγωνιστή και συνοδοιπόρο Πατέρα που έστειλε την Αίτηση-Καταγγελία και μας έστειλε την πολύτιμη για όλους εμάς Απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη.
3 σχόλια:

 1. Θα ήταν χρήσιμο να αναρτήσετε στο blog υπόδειγμα της αίτησης προς τον συνήγορο του πολίτη .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα ήταν χρήσιμο να αναρτήσετε στο blog υπόδειγμα της αίτησης προς τον συνήγορο του πολίτη .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπαρχουν 2 Υποδειγματα αναρτημενα στην δεξια στηλη του blog,απο τον Ιανουαριο που προεκυψε το θεμα με τους παιδικους σταθμους.

   Διαγραφή

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.